About

Jeg vil skrive for å bli kjent med meg selv. Forstå, misforstå og irritere meg. Innse, gråte og kjenne etter. Innrømme, dytte vekk og godta alt det som foregår på innsiden. Det så få vet om at eksisterer. Og jeg vil gjøre det for meg. Sånn at jeg kan bli bedre. Og sånn at jeg kan være mer enn enkle fakta-setninger langs en tidslinje når min tid er forbi.

Reklamer